Samen werken aan kwaliteitsvergroting in het onderwijs gebeurt intensief binnen diverse kringen: van samenwerkingsverbanden; van IB-ers; van RT-ers; van leraren die - ieder in eigen school maar onder één bestuur - een specifieke taak in de leerlingenzorg of anderszins vervullen of deze ambiëren. Doel en functie van iedere kring: elkaar voeden en ondersteunen in de gezamenlijke behoefte aan doorgaande professionalisering.

 

Werkt ook u samen met interne of externe collega's die bezig zijn met hetzelfde vak?
Overweeg dan of een opleiding op locatie voor u interessant kan zijn: exclusief voor u en uw collega's, op een tijdstip en een locatie die u zelf kiest.
De voordelen zijn evident.


U levert ons de specifieke ins en outs van de context waarin de deelnemers aan de opleiding functioneren. Wij stemmen de opbouw en concrete invulling van de opleiding daarop af. Deze afstemming kost u niets.


Maar ook een studiedag op basis van een van de onderwerpen uit de opleidingen of de korte cursussen die in deze brochure voorkomen kunnen voor u interessant zijn. Een groot voordeel van een studiedag op locatie is dat alle leerkrachten dezelfde informatie en oefening krijgen. Een gegeven waarmee de school bij het implementeren van een vernieuwing veel voordeel kan hebben.

 

Het kostenplaatje

Op locatie zijn de kosten € 750,- per dagdeel van 2,5 uur. Daarnaast brengen we de reiskosten van onze docenten in rekening, evenals kosten voor cursusmappen.
We gaan er van uit dat u zorgt voor de huisvesting, de catering en audio-visuele middelen die op bijeenkomsten nodig zijn.

 

Al bij 12 deelnemers bespaart u per deelnemer op de kosten, terwijl u tijd noch geld in reizen investeert.

 

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen bel dan naar 023 - 760 03 13