Docent

drs. André Doesburg, psycholoog.Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders, gedragsspecialisten, bouwcoördinatoren, klassenassistenten.Waar en wanneer?

Deze studiedag (2 dagdelen) wordt op een door u verzorgde locatie gegeven.Kosten studiedag:

€ 1500,- exclusief reiskosten docent. Er is geen beperking aan het aantal deelnemers.Meer informatie?

Wij beantwoorden uw vragen graag.
Bel ons op
023 - 760 03 13.
Direct contact docent André Doesburg:
06 - 454 41 083


 

 

 

D

Deze studiedag geeft u nieuwe inzichten en handvatten voor het voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen. Op deze studiedag leert u:

 

Een andere manier van kijken

 

Ook al denkt u daar nu anders over, na deze studiedag gaat u zien dat leerlingen het probleemgedrag niet expres vertonen (zelfs niet de leerling waar u nu aan denkt). Zo gauw u dat ziet, verandert uw houding ten opzichte van de leerling en zijn gedrag. Om dit te kunnen zien heeft u echter bepaalde inzichten nodig in hoe gedrag tot stand komt. Deze inzichten krijgt u op deze studiedag. Hiermee komt u, zowel beroepsmatig als privé, meer ontspannen in het dagelijks leven te staan.

 

De communicatieprincipes en -vaardigheden

 

U leert cruciale principes en vaardigheden van effectieve communicatie. Wanneer u de vaardigheid beheerst om deze communicatieprincipes toe te passen, dan verlopen interacties met leerlingen doorgaans prettig en effectief. Wanneer het echter leerlingen, gedragingen of situaties betreft waar we moeite mee hebben, blijken we de neiging te hebben deze principes juist niet toe te passen en precies het omgekeerde te doen. Dat maakt dat we minder effectief zijn in het bijsturen van het gedrag van leerlingen.

 

Tijdens de studiedag wordt u zich deze principes bewust. En u krijgt de oefeningen die u in staat stellen om u de bijbehorende vaardigheden eigen te maken. Het doel hiervan is in staat te zijn ook de interacties met ‘lastige’ leerlingen zowel praktisch als relationeel bevredigend te laten verlopen en probleemgedrag effectief bij te sturen.


Doelgericht in gesprek met de leerling

 

Een doelgerichte aanpak van gedragsproblemen werkt soepel en effectief. Het is dé aanpak om de leerling zijn eigen gedrag te laten veranderen.

 

U gaat zien dat gedragsproblemen een teken van onvermogen zijn: de oorzaak van alle gedragsproblemen is dat leerlingen nog niet hebben geleerd om op een ander manier met personen en situaties om te gaan. De aanpak wordt dus om leerlingen op andere manieren met personen en situaties om te leren gaan. U gaat dus te werk als leer-kracht, niet als afleer-kracht. En in de mate waarin er vaker gewenst gedrag wordt vertoont, is er minder probleemgedrag.

 

Tijdens de studiedag leert u hoe u een doelgericht gesprek voert met een leerling. Door uw manier van communiceren en door de opbouw van het gesprek komt de leerling als vanzelf open te staan voor wat u te zeggen hebt. Bovendien gaat de leerling nadenken over hoe hij de intenties van zijn gedrag beter kan verwezenlijken. Vervolgens leert u hoe u, in het doelgerichte gesprek, kunt bepalen welke ondersteuning de leerling nodig heeft bij het zich eigen maken van dit nieuwe gedrag. Omdat het handelingsplan voorkomt uit het gesprek met de leerling, kunt u ook meer inzet en motivatie van de leerlingen verwachten bij de uitvoering van het handelingsplan en leidt het gemakkelijker tot gedragsverandering.