Cursusleidster

Mieke HermansVoor wie?

Pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, IB'ers kleuterbouw. Het verdient nadrukkelijk aanbeveling om met meer collega’s uit één team deel te nemen aan de cursus.Waar en wanneer?

In Utrecht, op 3 woensdagen van 14.30 tot 20.30 uur. Data: 30 oktober en 13 en 27 november 2019.Deelnamekosten

€ 450,-.Op locatie

Deze cursus kan ook op locatie worden uitgevoerd.
De kosten bedragen dan
€ 750,- per dagdeel.Meer informatie?

Wij beantwoorden uw vragen graag.
Bel ons op
023 - 760 03 13.
Direct contact
met cursusleidster Mieke Hermans:
06 - 364 69 398.


 

 

Spelen is voor jonge kinderen niet een toevallige activiteit. Spelen is voor jonge kinderen van levensbelang. Het jonge kind kàn niet anders! Door te spelen leert het kind zichzelf én het leven kennen. Het ontdekt de wereld om zich heen en krijgt inzicht in gebeurtenissen en situaties zoals die zich aandienen in het dagelijkse leven. Al spelend ontwikkelt het jonge kind zijn identiteit en verkent het sociale relaties.
Spelen heeft invloed op de ontwikkeling van het kind op het cognitieve, het sociale, het emotionele en het senso-motorische terrein.

 
Iedere pedagogisch medewerker en iedere leerkracht die met jonge kinderen werkt, zal het belang van het spelen onderschrijven als basis voor de ontwikkeling van kinderen in de school en daarbuiten. De roep om aandacht en tijd voor spel neemt de laatste jaren toe. Professionals in de voor- en vroegschoolse periode ervaren een bedreiging van spelen door de plaats die doelgericht en opbrengstgericht werken inneemt. Hoog tijd voor een grondige herbezinning op de waarde van spelen en spelvormen voor peuters en kleuters.
Pas wanneer we ons (opnieuw) realiseren waarom spelen waardevol is, kunnen we onderwijs ontwerpen dat past bij hoe jonge kinderen leren. En spelen is daarbij de centrale activiteit.

 
In deze driedaagse cursus komen kwaliteit en begeleiding van het spelen uitgebreid aan bod. 


Bijeenkomst 1: 
Spel, een terreinverkenning

 

In deze bijeenkomst verkennen we wat recentelijk in onderzoek rondom spelen onderzocht is en wat hiervan bruikbaar is in het hedendaagse onderwijs voor kleuters.
Daarnaast wordt de relatie gelegd tussen ontwikkelingspsychologische ontwikkelingskenmerken en de kenmerken van spelen.


Bijeenkomst 2: 
Algemene spelbegeleiding


Vanuit inzichten in de wijze waarop kleuters leren en de verworven kennis van spelen, kijken we naar het spel van kinderen. Op basis daarvan komen passende en afgestemde begeleidingsacties aan de orde. We gebruiken in deze bijeenkomst ook opnamen/beelden van spel van kinderen uit uw groep.


Bijeenkomst 3: 
Doelgerichte spelbegeleiding

Als we serieus nemen dat kinderen zich ontwikkelen door te spelen, dient spelen ook systematisch te worden opgenomen in voorbereiding en evaluatie van het onderwijs. De behoeften van (individuele) kinderen vormen de basis voor de begeleiding van het spel. In deze laatste bijeenkomst staat planmatig, doelgericht inzetten van spel centraal.

 

Na afloop kunnen de deelnemers:

 

 

Studiebelasting

32 uur, waarvan 16,5 contacturen.